สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามสมุดถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูต News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามสมุดถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามสมุดถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูต โดย เอกอัครราชทูต ได้ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แล้วกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลในนาม ข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำภูมิภาคบอลข่าน และพสกนิกรชาวไทยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรีย หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “แม่แห่งแผ่นดิน” “สดุดีพระแม่ไทย” และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายความเคารพและความจงรักภักดี   ในช่วงท้ายพิธี เอกอัครราชทูต ข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำภูมิภาคบอลข่าน และชาวโรมาเนียที่เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ได้เปิดให้ชุมชนไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในช่วงระหว่างวันที่  ๕  ส.ค. – ๑๙ ส.ค. พ.ศ.  ๒๕๖๒