สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

    ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยรัตนประทีป โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว ร่วมกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
 
      ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ อาคารทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ผู้แทนชุมชนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั่วฮังการี สามารถร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๕-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒