สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

     สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ร่วมกับชุมชนไทยในฮังการี ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยในช่วงเช้าของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ณ วัดไทยรัตนประทีป โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว และพสกนิกรไทยในฮังการี จำนวนประมาณ ๓๐ คน เข้าร่วมพิธี