พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ โดยมีพระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองวาลไวลก์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ประธานฝ่ายฆราวาสได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว พร้อมทั้งพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล