พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนถาวรไทยฯ ทั้งสองสำนักงาน พร้อมคู่สมรส ครอบครัว และชุมชนไทยในเขตสวิสโรมองด์และเขตใกล้เคียง รวมประมาณ ๘๐ คน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ เมืองโลซานน์ โดยได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายภัตตาหารเพล หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียง