พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในการจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส และครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นกว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมเพื่อทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดไทยในกรุงโตเกียว รวมทั้งมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในโอกาสนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน