พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพนักงานการบินไทยสืบอายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุ ๘๗ พรรษา ณ วัดไทยนอร์เวย์ ซึ่งจัดโดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆืและพระนวกะจำนวน ๖ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคณะผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และมีเจ้าหน้าที่สโมสรพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประมาณ 100 คน