พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล โดยถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป นำโดยพระอาจารย์ใหญ่ ดร. พวงประเสริฐ พูมมาวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว พร้อมด้วยภาคเอกชนไทยและประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาวเข้าร่วม