พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับส่วนราชการไทยในกรุงเบอร์ลิน และชุมชนชาวไทยในเยอรมนี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป มีพระโสภณพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการไทยในกรุงเบอร์ลิน และประชาชนชาวไทยในเยอรมนี และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย

จากนั้น พระโสภณพุทธิวิเทศได้นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยสวดพระพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) และบทพระคาถาชินบัญชร และร่วมกันเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อ่นที่เอกอัครราชทูตฯ และตัวแทนชุมชนไทยถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และร่วมกันถวายภัตตาหารเพล

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว เอกอัครราชทูต คณะพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมพิธี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาด้วย