พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญถวายพระราชกุศล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปารีส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมคู่สมรส และตัวแทนชุมชนไทยเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้ร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย