พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และภริยาได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคนไทยในฟินแลนด์ ตักบาตรประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ จำนวน 3 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ