พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดมัชฌิมาราม อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยครอบครัว ชุมชนไทยในรัฐกลันตัน และชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยใน อ. ตุมปัต รัฐกลันตันเข้าร่วมประมาณ 100 คน โดยหลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมพิธีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล