พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โดยมีนางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอเป็นประธาน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคู่สมรสของเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งชุมชนชาวไทย จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและร่วมสวดมนต์ โดยภายหลังพิธีผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้ผู้ร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรด้วย