พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ทีมประเทศไทยและชุมชนไทยจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ทีมประเทศไทยและชุมชนไทยจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ทีมประเทศไทยและชุมชนไทยจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

วันนี้ (๙ ส.ค. ๒๕๖๒) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ทีมประเทศไทยและชุมชนไทยได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นำข้าราชการทีมประเทศไทย พนักงานรัฐวิสหากิจ ภาคเอกชนไทย ชุมชนไทยและนักศึกษาไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนาม รวมถึงลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน