พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562เวลา 17.30 น. นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณนครโอซากาโดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในภูมิภาคคันไซและภูมิภาคชิโกะกุ เข้าร่วมฯจำนวน 30 คน