พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โถงบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โถงบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โถงบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยาเป็นประธาน และมีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ อาสาสมัครเพื่อนไทยจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเวียดนาม ผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม ตลอดจนภาคเอกชนไทยและชุมชนไทย รวมทั้งครอบครัว เข้าร่วม  
 
ในพิธีดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้วางพานพุ่มทอง-เงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเพื่อถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  จากนั้นจึงได้นำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เเละเพลงสดุดีพระแม่ไทย ตลอดจนร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน