พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

          ในวันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย ตลอดจนชาวไทยในเมืองชิงต่าวเข้าร่วม โดยประธานได้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อมา กงสุลใหญ่ฯ นำผู้เข้าร่วมพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย จากนั้น นำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ