พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้นำทีมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พนักงานบริษัทไทย และพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในบังกลาเทศร่วมในพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ