พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก สาธารณรัฐอินเดีย

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และขับร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” และเพลง “แม่แห่งแผ่นดิน” โดยพร้อมเพรียงกัน