พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน และภริยา ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน