พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล