พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นประธานนำข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และครอบครัว พสกนิกรชาวไทยในไต้หวันร่วมกันจุดเทียนและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน และสดุดีพระแม่ไทยอย่างพร้อมเพรียง