พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และครอบครัว และชุมชนไทยกล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒