พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาววันทนีย์  วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ สถานเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูต และชุมชนไทยในบรูไน โดยเอกอัครราชทูตได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ อ่านคำกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีพระแม่ไทย