พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวบัวเกิด  เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว และชุมชนไทยในสาธารณรัฐโปรตุเกสร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพร

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ อาคารทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ผู้แทนชุมชนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั่วสาธารณรัฐโปรตุเกสสามารถร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒