พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้ง จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ทีมประเทศไทยและชาวไทยในเนปาลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน