พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนชาวไทยและเยอรมันเข้าร่วมประมาณ 40 คน

 

อนึ่ง ผู้ร่วมงานได้ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่จัดเตรียมโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ และร่วมร้องเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" โดยพร้อมเพรียงกันด้วย