พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ทำการ สอท. โดยมีนายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นประธานในพิธีฯ และมีข้าราชการ
ทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนชาวไทยในกรุงบราซิเลีย จำนวน 18 คน เข้าร่วมพิธีฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง