พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัคราชทูตและครอบครัว กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครคาซาบลังกา และชุมชนไทยในโมร็อกโก เข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ประธานในพิธี ได้ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำชุมชนไทยถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ชุมชนไทยได้ร่วมกันร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” โดยพร้อมเพรียงกัน

 

อนึ่ง หลังเสร็จสิ้นพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่จัดเตรียมโดยสถานเอกอัครราชทูต และได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน