พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยในแขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วม
          ในโอกาสนี้ ประธานอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในนามของข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยในเขตอาณา จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนชัยถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน