พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

            เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นำโดยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ในฐานะประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว รวม 30 คน ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดกวนอินฉานซื่อ นครหนานหนิง โดยได้นิมนต์พระภิกษุจากเขตสิบสองปันนาที่มาจำพรรษาชั่วคราวในวัดดังกล่าว ทั้งนี้ สถานกงสลุใหญ่ฯ ได้จัดหนังสือลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสำหรับชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณห้องโถงของสถานกงสุลใหญ่ฯ

*********************