พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดไทยนอร์เวย์  โดยเอกอัครราชทูตฯ นำคณะผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและครอบครัว และประชากรในนอร์เวย์ ประมาณ 100 คน ร่วมลงนามถวายพระพร กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยและเพลงแม่แห่งแผ่นดิน อย่างพร้อมเพรียงกัน