พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย กรุงลอนดอน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร และกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ อาคารทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ผู้แทนชุมชนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร สามารถร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๕-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒