พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ News

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ในเวลา 09.30 น. นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานในพิธี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมกับชุมชนชาวไทยเข้าร่วมพิธี โดยในพิธีเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้มีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีพระแม่ไทยร่วมกันและเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญฯ เพื่อเป็นการถวายความเคารพและจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันสิริมงคล นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีสามารถลงนามและถวายพระพรด้วย