กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และครอบครัว และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จัดโรงทานจิตอาสาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ที่วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒