กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่อยู่เดียวดายและมีฐานะยากจน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช 2562 News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่อยู่เดียวดายและมีฐานะยากจน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช 2562

            เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นำโดยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว และผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศนครหนานหนิง รวม 30 คน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่อยู่เดียวดายและ/หรือมีฐานะยากจนที่หมู่บ้านอู๋ฝู อำเภอเหิงเสี้ยน นครหนานหนิง รวม 3 ครัวเรือน พร้อมมอบข้าวหอมมะลิไทย อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับครัวเรือนผู้ยากไร้ดังกล่าว

*********************