กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฯ นำหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยได้ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อม นมผง ของเล่นเด็ก ฯลฯ ให้กับ Child Welfare League Foundation ของไต้หวัน ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มุ่งส่งเสริมสวัสดิการเด็กมาเป็นเวลานาน โดยให้ความช่วยเหลือในด้านการหาเด็กที่สูญหาย ให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ให้คำปรึกษาในการเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น