กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป และชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร จัดพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป และชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร จัดพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป และชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน ๓ รูป โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว และพสกนิกรไทยในสหราชอาณาจักร จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมพิธี