กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมกับสมาคมคนไทยในบาห์เรนและโรงพยาบาล Al Hilal       

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

          ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมคนไทยในบาห์เรนและโรงพยาบาล Al Hilal จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป พร้อมเจาะเลือดตรวจสุขภาพแก่คนไทยในบาห์เรน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมีคนไทยมารับบริการทั้งสิ้น 65 คน

          ในโอกาสเดียวกันนี้ โรงพยาบาล Al Hilal ได้มอบบัตรสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลให้กับสมาชิกสมาคมคนไทยในบาห์เรน