กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น มอบวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารสำหรับพระภิกษุและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมให้แก่วัดวัดธรรมปาละ เมืองคานเดอร์สเต็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น มอบวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารสำหรับพระภิกษุและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมให้แก่วัดวัดธรรมปาละ เมืองคานเดอร์สเต็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปยังวัดธรรมปาละ เมืองแคนเดอร์สเต็ก เพื่อมอบวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารสำหรับพระภิกษุและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยได้ถวายสิ่งของดังกล่าวให้แก่พระอาจารย์อภินันโท เจ้าอาวาสวัดธรรมปาละ

วัดธรรมปาละเป็นวัดเครือข่ายของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี แห่งเดียวในสมาพันธรัฐสวิส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ สำหรับเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติ ฝึกฝน และอบรมพระภิกษุ-สามเณร ปัจจุบัน มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน ๔ รูป