กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนถาวรไทยฯ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ดูแลกลุ่มคนเปราะบาง Carrefour-Rue ตั้งอยู่ที่ ๓, rue de Montbrillant ๑๒๐๑ Geneva ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้อพยพ และผู้ยากไร้ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดูแลกลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมทั้งการให้บริการอาหารร้อนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการสุขอนามัยพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยฯ ทั้งสองสำนักงาน ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริการอาหารกลางวันในวันดังกล่าว และการดำเนินการอื่น ๆ ขององค์กร