กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พิธีมอบโรงครัวให้แก่โรงเรียนศึกษาพิเศษ นครหลวงเวียงจันทน์ News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พิธีมอบโรงครัวให้แก่โรงเรียนศึกษาพิเศษ นครหลวงเวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทยประจำ สปป. ลาว และประชาชนชาวไทย ใน สปป. ลาว จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พิธีมอบโรงครัวให้แก่โรงเรียนศึกษาพิเศษ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำพิธีส่งมอบโรงครัว หลังคาอาคารอเนกประสงค์ และป้ายชื่อโรงเรียน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง รวมประมาณ 750,000 บาท หรือ 219,000,000 กีบ ให้แก่โรงเรียนศึกษาพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายสมพู แก้วปันยา หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว เข้าร่วมในพิธีรับมอบดังกล่าว ทั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสานต่อกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์