กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา โดยมีนางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ข้าราชการทีมประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัวพร้อมชุมชนชาวไทยได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่บ้านพักคนชราของโปแลนด์ The Nursing Home for Education Worker (Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty) ในกรุงวอร์ซอ ในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน โดยมี นาง Ewa Cmielewska ผอ. ของบ้านพักคนชราและนาง Agata Kaczmarska รอง ผอ. Warsaw Aid Family Center, City of Warsaw และผู้สูงอายุที่พำนักที่บ้านพักฯ ร่วมกันให้การต้อนรับและนำชมสถานที่และสมทนาและรับประทานอาหารว่างร่วมกัน โดยนาง Cmielewska ผอ.ฯ ได้กล่าวต้อนรับออท.ฯ และคณะพร้อมบรรยายถึงประวัติและการดำเนินงานของบ้านพักคนชรา จากนั้น ออท. ศันสนียฯ ได้กล่าวถึงการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติของไทย ซึ่งตัวแทนผู้สูงอายุได้มอบช่อดอกไม้ให้ออท.ฯ เป็นการต้อนรับและผู้สูงอายุได้แสดงดนตรีและร้องเพลงต้อนรับคณะของออท.ฯ ด้วย โดยผู้สูงอายุชาวโปแลนด์ยังได้ร้องเพลงอวยพรวันเกิดภาษาโปแลนด์แบบดังเดิมและเพลง Happy Birthday ถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเคารพและตั้งใจด้วย