กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยครอบครัว ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ Community Base Rehabilitation Centre, Hospital USM, Kubang Kerien เมืองโกตาบารู ศูนย์ฟื้นฟูและฝึกอาชีพผู้ทุพพลภาพ ภายใต้การดูแลของ Department of Welfare ในโอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุป เยี่ยมชมศูนย์ฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ Community Base Rehabilitation Centre รวมทั้งได้บริจาคเงินสนับสนุนและซื้อสินค้าที่ผลิตโดยผู้ทุพพลภาพ