กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ประกอบด้วย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ประกอบการชาวไทยในนครคุนหมิง จำนวน 22 คน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานดูแลผู้สูงอายุ Baishou เขต Guandu นครคุนหมิง โดยในกิจกรรมดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทยและชุมชนไทย ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ห้องอาหารสถานดูแลฯ พร้อมกับนำผลไม้ไทยและผลไม้ท้องถิ่นที่จัดเตรียมไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และได้ไปแจกจ่ายสิ่งของที่หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนและพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ณ ที่พักผู้สูงอายุ

โดยก่อนเริ่มกิจกรรมฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวทักทายกลุ่มผู้สูงอายุที่พำนักในสถานที่ดังกล่าว และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ พร้อมเดินแจกจ่ายอาหารและผลไม้ ได้ทักทายและอวยพรขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน นอกจากนี้ ในช่วงท้าย กงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทยและชุมชนไทย ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบำรุงกิจการของสถานดูแลผู้สูงอายุ Baishou ด้วย

สถานดูแลผู้สูงอายุ Baishou เขต Guandu เป็นบ้านพักผู้สูงอายุของเอกชน บริหารงานโดยกลุ่มบริษัท BOSCO Nursing Home Group ให้การดูแลผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวนประมาณ 300 คน โดยดูแลทั้งด้านอาหาร ที่พัก บริการสุขภาพ และจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ