กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการเก็บขยะพลาสติกริมฝั่งแม่น้ำและปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะของเขต Vicente López กรุงบัวโนสไอเรส ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สอท. ประชาชนชาวไทยและครอบครัว และคนท้องถิ่นซึ่งรวมถึงชมรมและสโมสรต่าง ๆ อาทิ กลุ่มลูกเสือ สโมสรฟุตบอล และชมรมของโรงเรียนในเขต Vicente López รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน