พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

ข่าวเเละบทความที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด

ประกาศกรมอาเซียน 

ดูทั้งหมด

MINI LIBRARY

 Social Media

FACE BOOK twister YouTube

วิทยุสราญรมย์

Video ที่น่าสนใจ