ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

        ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกในปี 2030 ที่คุณอยากให้เป็น ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ASEAN My World Survey ที่ฟังความเห็นจากประชาชนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ข้อใดสำคัญกับคุณมากที่สุด น้ำ? สุขภาพ? การศึกษา? พลังงาน? ลดความยากจน? คำตอบของคุณจะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ ทำงานได้ตรงกับที่คุณต้องการมากที่สุด

ประกาศกรมอาเซียน 

ดูทั้งหมด

 ASEAN MUSIC

 

 ASEAN LIBRARY

 Social Media

 

FACE BOOK twister YouTube

 

วิทยุสราญรมย์

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ASEAN VIDEO

WorldSkills ASEAN Bangkok 2018

MINI LIBRARY

master plan