ข่าวเเละบทความที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด

ผลการประชุม 

ดูทั้งหมด
  • การประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ
    เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Management
    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2559 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
  • การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 29
    นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 29 ( 29th ASEAN - U.S. Dialogue ) ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์