ข่าวเเละบทความที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด

ผลการประชุม 

ดูทั้งหมด
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Regional Forum Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Management
    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2559 ไทยและสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Management ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีนายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานร่วมในการประชุม
  • การประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ
    เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Management
    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2559 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด