ปาฐกถา โดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนปีที่ 48 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ประกาศ

ปาฐกถา โดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนปีที่ 48 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จังหวัดชลบุรี

Mr. Secretary-General,

Excellencies,

Distinguished Guests,

 

Welcome to this historic place.

Forty-eight years ago, ASEAN’s Founding Fathers, led by Dr. Thanat Khoman [ดร. ถนัด คอมันตร์], gathered at Laem Thaen [แหลมแท่น] and came up with a shared vision for the region.  Soon after, ASEAN was born in Bangkok on 8 August 1967.

Earlier today, on the same grounds, we launched the ASEAN Strategic Studies Centre of the Royal Thai Armed Forces.

This Centre, together with other ASEAN Centers in Thailand, reflects our firm commitment to the ASEAN Community.

We are now on the verge of becoming a Community that is rules-based and people-centered.

 

In moving forward as one:

ASEAN should close the development gaps within and among countries.

ASEAN should enhance its connectivity, cooperate on border management and promote strong economic links,
to bring us closer.

And ASEAN should strengthen the agricultural sector to enhance food security for all.

 

I am grateful for your presence here this morning, and hope to work with you to help make ASEAN all that it can be.

Together, we can make ASEAN a dynamic and inclusive Community -- where no one is left behind, and everyone has a stake. Or as the Theme Song for ASEAN 2015 extols us: “One ASEAN, One Vision, One People”.

Let us now make ASEAN even stronger and more united. ASEAN will be then ready to work and cooperate with our friends from outside the region, on both regional and global issues. At the same time, ASEAN’s voice will be heard loud and clear in the world. 

 

Thank you.