คำกล่าวเปิดงาน โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ งานแสดงดนตรีเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งประชาคมอาเซียน วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศ

คำกล่าวเปิดงาน โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ งานแสดงดนตรีเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งประชาคมอาเซียน วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

Excellencies,

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

 

          Allow me to express my deep appreciation on behalf of H.E. Mr. Don Pramudwinai,  Minister of Foreign Affairs, to all of you for taking the time to be with us this Friday evening. / Welcome to the Ministry.

          As you know, we launched the ASEAN Community at the same time that we ushered in the New Year.

          With the advent of the ASEAN Community, the focus of our efforts will be more and more on the people of our region. After all, the vision we have for ASEAN is as a people-centered, people-oriented and inclusive community.

          It is therefore now more important than ever that the peoples of our region build a shared sense of community. To achieve this, one would need to develop a deeper appreciation of one’s neighbors – particularly their arts and culture.

          And what better way is there to do this than through the universal language of music? In music, it is not hard to find harmony, a key ingredient for ASEAN. You may have noticed that when ASEAN officials take a break from their many meetings, they often like to relax and bond with one another through karaoke.

          To help us become more familiar with the music of ASEAN, we have with us tonight a musical ambassador without peer, in the person of Mr. Hucky Eichelmann. / welcome to the Ministry as well Khun Hucky.

 

Excellencies,

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

 

          Khun Hucky burst onto on the Thai musical scene over thirty years ago with his virtuoso skills and groundbreaking guitar arrangements of beloved Thai classics. Since then, he has influenced countless young musicians and become one of Thailand’s most acclaimed guitarists.

          Tonight, he will take us on a musical journey through the ten ASEAN countries as represented by their folk songs. The songs are diverse in style yet share similar roots, much like ASEAN itself. By bringing them together in one album and interpreting them through a single instrument, he will show us that ASEAN may have more in common than we realize.

          So without further ado, let me thank all of you once again for sharing this musical night with us. I trust you will find the performance enjoyable and memorable.

          Thank you.

 

***************