ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศสมัครพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศสมัครพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน

ประกาศรับสมัครพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน จำนวน ๑ อัตรา ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ